• Laureaci nagrody SUPERMEDICUS
  • Akredytacja PTU dla pracowni USG Ultramedica
  • Zdobywcy godła Firma Przyjazna Klientowi
  • 16 lat USG 3D w Krakowie
  • Ultramedica to Miejsce Przyjazne Maluchom

Trójwymiarowe USG 4D, USG 3DUSG trójwymiarowe 4D

Walory trójwymiarowego USG 4D najbardziej ewidentne są w przypadku badań kobiet ciężarnych – obrazowanie w tej technologii oferuje zapis całych sekwencji ruchu płodu w jakości zbliżonej do filmu. Do zalet przestrzennego obrazowania USG 3D dodany zostaje tutaj czas, dzięki temu wszelka aktywność ruchowa płodu widoczna jest krok po kroku. Trójwymiarowe USG 4D, posiadające funkcję zapisu wielu obrazów jednocześnie, umożliwia wyszukiwanie poszczególnych faz ruchowych i regionów anatomicznych oraz ich dokładną analizę medyczną dzięki wysokiej jakości zapisowi cyfrowemu.

Film: Twarz Dziecka - 26. tydzień - USG 4D

Film: Ziewające Dziecko - USG 4D

Technologia USG 4D oferuje najwyższą dokładność diagnozy ultrasonograficznej na podstawie obrazu o wysokiej jakości i szczegółowości, dotyczącego zarówno budowy, jak i aktywności (nawet często mimiki) płodu. Na życzenie zapis cyfrowy USG 4D wykonywany w pracowni ULTRAMEDICA przekazywany jest pacjentom na płytach DVD.

USG trójwymiarowe 3D

Podczas trójwymiarowego USG 3D obraz zapisywany jest w trzech prostopadłych płaszczyznach – badana struktura anatomiczna widoczna jest w ten sposób w trzech wymiarach i trzech prostopadłych przekrojach jednocześnie. Technologia ta umożliwia przedewszystkim precyzyjną ocenę pola zainteresowania dignostycznego w trakcie wykonywania badania. W ten sposób zapisany blok objętości obrazów pozwala na stworzenie obrazu przestrzennego badanego obszaru. W porównaniu do USG 2D, które ukazuje tylko jeden przekrój badanej struktury lub też jego sekwencję, tryb objętościowy USG 3D daje większe możliwości, a zarazem precyzyjność diagnozy.
USG 3D twarz, Ultramedica, Kraków
USG trójwymiarowe 3D - Twarz dziecka, Ultramedica, Kraków

Rendering - obrazowanie trójwymiarowe USG 3D, USG 4D

Rendering to obraz przestrzenny badanego obszaru odwzorowujący obraz przestrzenny pochodzący z zapisu objętości USG 3D i USG 4D.

Rendering wykonywany jest w różnych trybach. Zależnie od potrzeb diagnozy medycznej, obrazowanej struktury, zastosowania, są to: „tekstura powierzchni” lub „wygładzenie powierzchni” – stosowany do odwzorowywania struktur otoczonych płynami, „tryb maksymalny” – służący do odwzorowywania struktur kostnych, „tryb minimalny” – stosowany w przypadku naczyń i struktur jamistych, „tryb X-Ray” – odwzorowujący wszystkie wartości szarości danego obszaru, „tryb szklany” – odwzorowujący unaczynienie oraz „tryb mieszany” – stanowiący połączenie różnych trybów. Na fotografiach poniżej pokazano przykłady różnych trybów obrazowania przestrzennego.

Różne typy obrazowania przestrzennego (GE)

Poleć
bliskim
×
×
×
×
×
Na naszej stronie używamy Ciasteczek. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej. Jeśli zgadzasz się na to, przeglądaj dalej naszą stronę.
Stosujemy Nadzwyczajne Środki Ostrożności: Ozonowanie, Naświetlanie UV, Maseczki dla Pacjentów, Dezynfekcja... Sprawdź >>
Wizyty u Lekarza NIE są objęte ograniczeniami przemieszczania.