• Laureaci nagrody SUPERMEDICUS
 • Akredytacja PTU dla pracowni USG Ultramedica
 • Zdobywcy godła Firma Przyjazna Klientowi
 • 16 lat USG 3D w Krakowie
 • Ultramedica to Miejsce Przyjazne Maluchom

Badania USG Specjalistów  Zespół ULTRAMEDICA składa się z wysoko wykształconych lekarzy profesjonalistów. Dbamy o to, by stale podnosili swoje kwalifikacje.

  Każdy z lekarzy specjalizuje się w dziedzinie wykonywanych przez siebie badań. Dzięki temu, że w naszej placówce badania przeprowadzają lekarze pracujący w odpowiedniej do usługi dziedzinie medycyny, a nasi pacjenci mają możliwość uzyskania konsultacji specjalistycznej na miejscu, bez konieczności udawania się z wynikiem badania do kolejnego lekarza.

  Dlaczego tak ważna jest specjalizacja?
  Postęp światowej wiedzy na temat badań ultrasonograficznych jest bardzo dynamiczny. Praktycznie co dwa trzy lata następuje przełom technologiczny wymagający weryfikacji i pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Dlatego każdy z naszych lekarzy, co rok uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych, które pozwalają na bieżące uaktualnianie ich kompetencji zgodnie z postępem badań światowych.

  Jakie certyfikaty są istotne dla specjalistów?
  Lekarze przyjmujący w naszych gabinetach legitymują się certyfikatami wydanymi przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i Fetal Medicine Foundation (FMF). Zatem niezależnie od rodzaju wykonywanych badań możecie mieć Państwo pewność, że spełniają one najwyższe standardy medyczne oraz, że wykonujemy je zgodnie z zaleceniami najważniejszych branżowych organizacji.

  Poniżej zamieszczamy opinię Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Prezydenta FMF na temat badań pierwszego trymestru pochodzącą z jego książki:
  "Podobnie jak w przypadku wprowadzania każdej nowej technologii do praktyki klinicznej jest nieodzowne, aby osoby wykonujące badania ultrasonograficzne między 11 a 13+6 tygodniem ciąży były odpowiednio przeszkolone, a wyniki ich badań poddawane właściwej kontroli. Fundacja Medycyny Płodu wprowadziła proces szkolenia i uzyskiwania certyfikatów w celu zapewnienia wysokich międzynarodowych standardów badań. Certyfikat kompetencji w badaniach ultrasonograficznych między 11 a 13+6 tygodniem ciąży otrzymują sonografiści, którzy wykażą się odpowiednio wysokim poziomem wykonywanych badań i wiedzą dotyczącą anomalii możliwych do zdiagnozowania ultrasonograficznie."
  Autor jest współtwórcą nowoczesnych zasad diagnostyki pod kątem Zespołu Downa i innych anomalii genetycznych. Pełny tekst cytowanej książki jest dostępny tutaj.
  Poleć
  bliskim
  ×
  ×
  ×
  ×
  ×
  Na naszej stronie używamy Ciasteczek. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej. Jeśli zgadzasz się na to, przeglądaj dalej naszą stronę.
  Stosujemy Nadzwyczajne Środki Ostrożności: Ozonowanie, Naświetlanie UV, Maseczki dla Pacjentów, Dezynfekcja... Sprawdź >>
  Wizyty u Lekarza NIE są objęte ograniczeniami przemieszczania.