• Laureaci nagrody SUPERMEDICUS
  • Akredytacja PTU dla pracowni USG Ultramedica
  • Zdobywcy godła Firma Przyjazna Klientowi
  • 16 lat USG 3D w Krakowie
  • Ultramedica to Miejsce Przyjazne Maluchom

Terapia czynnikami wzrostu PRP

 
0 opinii


Aktualny stan wiedzy pozwala na pozyskanie aktywnych czynników wzrostu z krwi pacjenta, które pod kontrolą USG mogą zostać bardzo precyzyjnie podane w miejsca uszkodzeń tkanek. Uszkodzenia takie mogły powstać w wyniku urazów przyczepów mięśniowych, urazów ścięgien oraz uszkodzeń przyczepów ścięgien o różnej etiologii. Efekt przyspieszonego gojenia oraz wytworzenia pełnowartościowej blizny możliwy jest jedynie wówczas, jeśli czynniki trafią tam, gdzie faktycznie występuje uszkodzenie tkanek. Stwierdzenie dokładnej lokalizacji tego miejsca oraz precyzyjne wprowadzenie czynników wzrostu możliwe jest jedynie pod kontrolą USG.

Zabiegi rewitalizacji tkanek

Metoda rewitalizacji tkanek pozwala na zwiększenie zdolności naprawczych tkanki uszkodzonej. Technika ta ma szczególne znaczenie w zakresie struktur kolagenowych takich jak ścięgna i więzadła (a także element ścięgnisty mięśni), których naturalny proces odnowy jest bardzo powolny, a niekiedy z uwagi na słabe unaczynienie, może nie dokonać się w ogóle. Zabieg rewitalizacji najczęściej stosowany jest z dwu powodów: po pierwsze potrzeby skrócenia okresu gojenia urazów ścięgien, więzadeł czy mięśni (co jest niezwykle istotne u profesjonalnych sportowców), po drugie z powodu przewlekłej bolesności uszkodzonej części aparatu ruchu, która wyczerpała swoje naturalne zdolności regeneracyjne, a pozostałe trwałe uszkodzenie jest bolesne i ogranicza sprawność (co zdarza się najczęściej u osób amatorsko uprawiających sport).

Co to jest gojenie?

Aby zrozumieć znaczenie zabiegu rewitalizacji należy przyjrzeć się zjawisku gojenia tkanek.Gojenie jest to proces naprawy uszkodzonej tkanki, który prowadzi do zwiększenia aktywności metabolicznej tkanki i wytworzenia macierzy łącznotkankowej oraz właściwie odróżnicowanych komórek. Z uwagi na obszar zainteresowań skupimy się na krótkiej charakterystyce procesu gojenia tkanki kolagenowej, z której zbudowane są więzadła i ścięgna (a także rdzenie ścięgniste mięśni szkieletowych).

Uraz typu częściowego lub całkowitego przerwania ścięgna czy więzadła prowadzi do zniszczenia błon komórkowych i uwolnienia substancji chemicznych, które działają chemotaktycznie (czyli „przywołują" i aktywują) komórki układu biało krwinkowego oraz komórki fagocytujące (makrofagi i neutrofile). Z komórek tych uwalniane są kolejne lokalnie działające substancje, które wywołują kilka istotnych efektów: rozszerzenie istniejących naczyń krwionośnych oraz wrastanie nowych, aktywują komórki określane jako fibroblasty (produkujące kolagen i elastynę składniki niezbędne dla odnowy ścięgna czy więzadła), wreszcie wywołują wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych, dzięki czemu możliwe jest przenikanie komórek z układu krwionośnego w rejon uszkodzenia. Zmiany te powodują powstanie stanu określanego jako zapalenie, którego wyznacznikami jest obrzęk przekrwienie i nadmierne ocieplenie tkanki. Zmiany te pozwalają na regenerację tkanek, która jest w przypadku struktur kolagenowych, procesem długotrwałym (pełna wymiana kolagenu w uszkodzonym miejscu trwa około 100 dni).
Niekiedy jednak rozmiar uszkodzenia jest na tyle duży a aktywność procesu naprawczego na tyle mała, iż nie dochodzi do pełnego wyleczenia uszkodzenia przed wygaśnięciem stanu zapalnego. Wówczas uszkodzenie przechodzi w stan przewlekły którego najlepszym sposobem wyleczenia jest zewnątrzpochodne (sztuczne) pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu, a więc niejako odtworzenie elementów naturalnego procesu naprawczego.

Jak pobudzić fibroblasty - czyli rola czynnika wzrostu

Oczywiście nie chcemy w ścięgnie wywoływać negatywnych skutków stanu zapalnego a tylko zwiększyć zdolność do jego gojenia. Stan taki można osiągnąć oddziałując za pomocą czynnika wzrostu na fibroblasty komórki (te są stale obecne w obrębie ścięgien i więzadeł). Podstawowa aktywność fibroblastów i związana z nią produkcja kolagenu nie jest duża i zdecydowanie zbyt mała, aby umożliwić uzupełnienie rozległych ubytków tkanki. Za pomocą lokalnie podanych czynników wzrostu można pobudzić te komórki i wywołać nasilenie produkcji kolagenu obrębie ubytku w ścięgnie czy to więzadle.

Jak bezpiecznie uzyskać czynnik wzrostu?

Czynnik wzrostu uzyskujemy z krwi własnej pacjenta. Okazuje się bowiem, iż znaczne ilości różnych czynników wzrostu zawiera krew a konkretnie płytki krwi. Substancje te zawarte są w tzw. ziarnistościach typu alfa. W ich obrębie występują: nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF), płytkowy czynnik wzrostu (PDGF), fibro blastyczny czynnik wzrostu (bFGF) czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) oraz czynniki transformujące (TGF-β1). W celu ich uzyskania pobierana jest krew pacjenta, która następnie zostaje odwirowana (w celu oddzielenia płytek), które zostają pobrane z osocza przy użyciu mikropipety. Ponieważ potrzebne czynniki wzrostu zawarte są w ziarnistościach, należy doprowadzić do ich uwolnienia, czego dokonuje się oddziałując substancjami aktywującymi (w tym celu używa się preparatów czynników krzepnięcia, które są naturalnymi substancjami zawartymi w krwi krążącej). Uzyskaną zawiesinę zaktywowanych płytek bogatych w czynniki wzrostu wystarczy pobrać i wstrzyknąć w miejsce, w którym chcemy wywołać efekt gojenia. Tam aktywowane płytki zaczynają uwapniać czynniki wzrostu po około godzinie od podania. Uwalnianie czynników wzrostu z ziarnistości trawa około 7 dni. Najlepsze efekty lecznicze uzyskiwane są w przypadku trzykrotnego podania koncentratu w odstępach około 10 dniowych (co umożliwia podtrzymanie nasilonego procesu gojenia przez okres około 4 tygodni - minimalny okres konieczny dla odtworzenia macierzy kolagenowej).

Działanie czynnika wzrostu

Obok licznych doniesień z zakresu nauk doświadczalnych wskazujących na niezwykle silne działanie aktywacyjne preparatów płytkowych na tkanki, obserwacje pacjentów, którym podano czynnik wzrostu wskazują, iż jest to bardzo wydajna metoda zwiększania szybkości gojenia tkanek (w literaturze spotkać można doniesienia stwierdzające około dwukrotne przyspieszenie szybkości gojenia w przypadku urazów u sportowców, co pokrywa się z naszymi własnymi doświadczeniami). Czynnik wzrostu znalazł także zastosowanie w takich dziedzinach jak chirurgia plastyczna oraz stomatologia, gdzie szybkie i prawidłowe gojenie tkanek decyduje o powodzeniu przeprowadzonego zbiegu. W przypadku urazów sportowych, szczególnie u profesjonalnych sportowców i zaawansowanych amatorów, istotne jest, iż rozmiar blizny jest mniejszy w porównaniu do tych uzyskiwanych u pacjentów leczonych tradycyjnie, a ich kształt jest bardziej uporządkowany, co umożliwia przyjmowanie obciążeń bez ograniczeń typowych dla 'pourazowych' mięśni ścięgien.

Jakie są niebezpieczeństwa metody?

Jak dotąd jedynym poznanym i opisanym zagrożeniem związanym z metodą rewitalizacji polegającej na podawaniu autologicznego (pobranego z krwi własnej pacjenta) koncentratu bogato płytkowego jest zwiększone włóknienie w miejscu podania czynnika, co ma związek z bardzo szybkim i intensywnym gojeniem w miejscu podania. Zjawisko to nie wpływa na jakość uzyskiwanej blizny i własności mechaniczne ścięgien czy więzadeł. Inne zagrożenia związane z metodą nie są znane (zwłaszcza, iż przeszczepiona zostaje własna tkanka pacjenta, w tym wypadku jego własna krew, co minimalizuje ryzyko powikłań zakaźnych).

 

Utworzono: piątek, 11 styczeń 2013 11:13 Ostatnio zmieniony: niedziela, 07 styczeń 2018 21:49
Opinie Pacjentów

Byłeś u nas na wizycie? Napisz pierwszą opinie...
Oceny (im wyższa tym lepsza)
Opisz swoją ocenę
Gwarancja jakości
  • Zawsze zgodnie ze standardami
  • Zawsze certyfikowany diagnosta
  • Zawsze pełna dokumentacja
  • Zawsze z użyciem najlepszej dostępnej wiedzy
  • Zawsze na najlepszym sprzęcie
  • Zawsze pełen komfort pacjenta
Poleć
bliskim
×
×
×
×
×
Na naszej stronie używamy Ciasteczek. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej. Jeśli zgadzasz się na to, przeglądaj dalej naszą stronę.
Stosujemy Nadzwyczajne Środki Ostrożności: Ozonowanie, Naświetlanie UV, Maseczki dla Pacjentów, Dezynfekcja... Sprawdź >>
Wizyty u Lekarza NIE są objęte ograniczeniami przemieszczania.