• Laureaci nagrody SUPERMEDICUS
  • Akredytacja PTU dla pracowni USG Ultramedica
  • Zdobywcy godła Firma Przyjazna Klientowi
  • 16 lat USG 3D w Krakowie
  • Ultramedica to Miejsce Przyjazne Maluchom

Certyfikaty FMF, USG genetyczneObowiązującym na świecie standardem badań USG genetycznych pierwszego trymestru ciąży, który narzuca zasady wykonywania tych badań i certyfikuje diagnostów jest przyjęty przez Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londynu. Od początku dbamy o to, aby wszyscy lekarze pracujący w naszych pracowniach bezwzględnie posiadali te certyfikaty.

Dzisiaj certyfikacja dzięki wielkiemu zaangażowaniu FMF w kształcenie diagnostów stała się standardem - nie jest niczym wyjątkowym jak to miało miejsce kilka lat temu. Wszyscy lekarze ultrasonografiści poważnie traktujący diagnostykę USG genetyczną posiadają te certyfikaty. Wszscy nasi lekarze uzyskali międzynarodową licencję na wykonywanie tych badań (The 11-13 weeks scan - Certificate of Competence) przechodząc weryfikacje pomiarów przezierności karku NT przez Profesora Kyprosa Nicolaides z FMF.

Uczestnictwo w Kursach teoretycznych FMF (np. Certificate - Theoretical Course acc. to FMF) jest dopiero wstępem do Certyfikatu Kompetencji. Nasi lekarze udowodnili rzetelność diagnostyczną w tym zakresie poddając wyniki swojej kilkuletniej diagnostyki audytowi przeprowadzonemu przez Pana Profesora. Światowa lista diagnostów posiadających taki Certyfikat Kompetencji, w tym pracujących w Polsce jest dostępna pod adresem internetowym: https://courses.fetalmedicine.com/lists/web

Pacjentki wybierając nasz ośrodek na badanie między 11 a 13+6 tygodniem ciąży (pomiar NT, ocena obecności kości nosowych, ocena przewodu żylnego, ocena zastawki trójdzielnej i innych markerów genetycznych) mają przeprowadzone badanie tak samo jak w ośrodkach angielskich, niemieckich, amerykańskich i innych certyfikowanych przez FMF. Już wiele polskich labolatoriów biochemicznych wykonujących testy PAPP-A mając na uwadze jakośc baddań na wynikach, gdzie przedstawiane jest biochemiczno-ultrasonograficzne ryzyko zespołu Downa zamieszcza adnotacje "Zakładamy, że pomiar NT i ocena kości nosowej zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami FMF"

Zamieszczamy opinię Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Prezydenta FMF na temat badań pierwszego trymestru pochodzącą z jego książki:
"Podobnie jak w przypadku wprowadzania każdej nowej technologii do praktyki klinicznej jest nieodzowne, aby osoby wykonujące badania ultrasonograficzne między 11 a 13+6 tygodniem ciąży były odpowiednio przeszkolone, a wyniki ich badań poddawane właściwej kontroli. Fundacja Medycyny Płoddu (przypis: Fetal Medicine Foundation - www.fetalmedicine.com ) wprowadziła proces szkolenia i uzyskiwania certyfikatów w celu zapewnienia wysokich międzynarodowych standardów badań. Certyfikat kompetencji w badaniach ultrasonograficznych między 11 a 13+6 tygodniem ciąży otrzymują sonografiści, którzy wykażą się odpowiednio wysokim poziomem wykonywanych badań i wiedzą dotyczącą anomalii możliwych do zdiagnozowania ultrasonograficznie."

Autor jest współtwórcą nowoczesnych zasad diagnostyki pod kątem Zespołu Downa i innych anomalii genetycznych.

Pełny tekst cytowanej książki jest dostępny w internecie pod adresem: http://www.studiolift.com/fetal/site/FMF-polish.pdf
Poleć
bliskim
×
×
×
×
×
Na naszej stronie używamy Ciasteczek. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej. Jeśli zgadzasz się na to, przeglądaj dalej naszą stronę.
Stosujemy Nadzwyczajne Środki Ostrożności: Ozonowanie, Naświetlanie UV, Maseczki dla Pacjentów, Dezynfekcja... Sprawdź >>
Wizyty u Lekarza NIE są objęte ograniczeniami przemieszczania.